back

 

 

 

 

Curriculum vitae

Europass

 

 

Informaţii personale

 

Nume / Prenume

MARCU Ioana Manuela

Adresă(e)

 

Telefon(oane)

+40.21.402.4807

 

 

Fax(uri)

-

E-mail(uri)

imarcu@radio.pub.ro

 

 

Naţionalitate(-tăţi)

Română

 

 

Data naşterii

26 Iunie 1979

 

 

Sex

Feminin

 

 

Locul de muncă vizat / Domeniul ocupaţional

Universitatea "Politehnica" din Bucureşti, Fac. Electronică , Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei,

Catedra de Telecomunicaţii

 

 

Experienţa profesională

 

 

 

Perioada

Martie 2003 - Prezent

Funcţia sau postul ocupat

Asistent Universitar

Activităţi şi responsabilităţi principale

Aplicaţii la: Sisteme CDMA, Transmisiuni Analogice şi Digitale; Analiza şi Sinteza Circuitelor

Numele şi adresa angajatorului

Universitatea "Politehnica" din Bucureşti, Fac. Electronică , Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, Catedra de Telecomunicaţii

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Educaţie, învăţământ

 

 

Perioada

Octombrie 2002 – Martie 2003

Funcţia sau postul ocupat

Preparator suplinitor, preparator titular

Activităţi şi responsabilităţi principale

Aplicaţii la: Sisteme CDMA, Transmisiuni Analogice şi Digitale; Analiza şi Sinteza Circuitelor

Numele şi adresa angajatorului

Universitatea "Politehnica" din Bucureşti, Fac. Electronică , Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, Catedra de Telecomunicaţii

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Educaţie, învăţământ

 

 

Perioada

Aprilie 2002-Octombrie 2002

Funcţia sau postul ocupat

Team Leader

Activităţi şi responsabilităţi principale

Participarea la dezvoltarea proiectelor; cordonarea si verificarea activitatii subordonatilor

Numele şi adresa angajatorului

NIM IMPEX S.R.L. , Str. Maltopol, Nr. 23 , sector 1, Bucuresti, website: http://www.nimsite.com/

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

.NET developer

 

 

 

 

 

 

Educaţie şi formare

 

 

 

Perioada

Noiembrie 2003 – prezent

Calificarea / diploma obţinută

Doctorand Inginer

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

Sisteme de comunicaţii mobile CDMA; Coduri turbo

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

Universitatea "Politehnica" din Bucureşti, Fac. Electronică , Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, Catedra de Telecomunicaţii

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională

 

 

 

Perioada

Octombrie 2002- Iulie 2003

Calificarea / diploma obţinută

Master, specialitatea RMCO

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

Universitatea "Politehnica" din Bucureşti, Fac. Electronică , Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, Catedra de Telecomunicaţii

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională

 

 

 

Perioada

Octombrie 1997- Iulie 2002

Calificarea / diploma obţinută

Inginer, specialitatea Comunicaţii Mobile şi Sateliţi

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

Transmisiuni analogice si de date; Comunicaţii Mobile Terestre; Comunicaţii prin Sateliţi

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

Universitatea "Politehnica" din Bucureşti, Fac. Electronică , Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, Catedra de Telecomunicaţii

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională

 

 

 

Perioada

Septembrie 1993- Iulie 1997

Calificarea / diploma obţinută

Bacalaureat

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

Specializarea Comerţ

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

Liceu Economic Ploieşti

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională

 

 

 

Aptitudini şi competenţe personale

 

 

 

Limba(i) maternă(e)

Română

 

 

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)

 

Autoevaluare

 

Înţelegere

Vorbire

Scriere

Nivel european (*)

 

Ascultare

Citire

Participare la conversaţie

Discurs oral

Exprimare scrisă

Engleză

 

 

Excelent

 

Excelent

 

Excelent

 

Excelent

 

Excelent

Franceză

 

 

Mediu

 

Mediu

 

Mediu

 

Mediu

 

Mediu

 

(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine

 

 

Competenţe şi abilităţi sociale

Lucru în echipă;

 

 

Competenţe şi aptitudini organizatorice

Participant in comisia de orarii a facultăţii

 

 

Competenţe şi aptitudini tehnice

Proiectare, testare sisteme de telecomunicaţii – nivelul fizic

 

 

Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului

MS Office, Simulare Matlab, C; editare materiale de prezentare a rezultatelor cercetării

 

 

Competenţe şi aptitudini artistice

Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. (Rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)

 

 

Alte competenţe şi aptitudini

Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. (Rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)

 

 

Permis(e) de conducere

-

 

 

Informaţii suplimentare

Includeţi aici orice alte informaţii utile, care nu au fost menţionate anterior, de exemplu: persoane de contact, referinţe etc. (Rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)

 

 

Anexe

Lucrări publicate

back